Copyright © 2016 Vorscon Holding B.V. All rights reserved.

/

/

NL

EN

DE

VORSCON HOLDING B.V.

HOME.ABOUT US.INNOVATION.PRODUCTS.MODELS.NEWS.CONTACTS.DISCLAIMER.

Disclaimer

 

Disclaimer

De website van Vorscon Holding

is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan Vorscon Holding hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden.

Vorscon Holding kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik

van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen

van welke aard dan ook.

 

Vorscon Holding,

respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot

die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vorscon Holding, de inhoud van deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke

                                wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.an accordance with Dutch law.